قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال

نام قیمت خرید قیمت فروش
تتر
+۰.۰۴
۲۸,۶۹۰ ۲۷,۵۳۱
Bitcoin
+۴.۰۶
۹۰۵,۳۲۴,۵۰۰ ۸۸۳,۲۴۳,۴۱۴
XRP
+۷.۱۲
۱۶,۱۳۲ ۱۶,۱۳۲
کاردانو
+۲.۸۶
۳۲,۲۶۷ ۳۲,۲۶۶